Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd in september/oktober. Dit is €18 euro per kind. Komt uw kind tussentijds op school dan vragen we een vrijwillige bijdrage van €3,50 euro per maand. Dit geld wordt gebruikt voor verschillende doeleinden zoals kerstviering, sinterklaas, afscheidsavond enz.
De tweede termijn voor de vrijwillige ouderbijdrage in maart/april is voor de groepen 1 en 2 €18 euro per kind. In de groepen 3 t/m 8 zijn dit de kosten voor het schoolreisje (ongeveer €25 euro).

Mocht u deze kosten financieel niet kunnen dragen dan kunt u bij de stichting leergeld een aanvraag indienen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie https://www.leergeldav.nl/.

Let op! Het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van leerlingen van deelname aan schoolactiviteiten.