vrij vragen

Formulier voor aanvraag vrijstelling schoolbezoek (leerplichtwet 11F)
Vraagt vrijstelling van schoolbezoek voor de leerling(en)
Hieronder reden van het verzoek om vrijstelling aangeven en eventueel bewijsstukken toevoegen.
Omdat het schoolverzuim van bovenstaande leerling(en) geheel of gedeeltelijk buiten de door de inspectie vastgestelde vakantiedagen valt, neem ik alle aansprakelijkheid, zorg en verantwoordelijkheid op me gedurende de periode van afwezigheid.
Hieronder kunt u bewijsstukken toevoegen.
* Verplichte velden