Groep 5

Leerkrachten

Op maandag is juf de Vries in de groep en op de overige dagen staat juf de Koning voor de klas.
 

Deur open

Om 8.20 uur en 12.50 uur gaan de hekken van school open en gaan de kinderen gelijk naar binnen. We gebruiken alleen nog de ingangen op het plein. Wilt u erop toezien dat de kinderen niet voor 8.20 uur en 12.50 uur naar school gaan? Om 8.30 uur en 13.00 uur begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn. De kinderen gaan uit school gelijk naar huis en kunnen niet op het plein spelen.
 

Verjaardagen

Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. De jarige mag ook trakteren in de overige groepen. Tijdelijk (vanwege de corona maatregelen) geldt: alleen de eigen groep trakteren.
 

Fruitdag

Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 

Zending

Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 

Klassenouder

Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 

Parro/ouderportaal

Naast bellen en mailen communiceren we ook met de ouders via Parro. Parro is een oudercommunicatiemiddel. Het is bereikbaar via een website (talk.parro.com), maar ook beschikbaar als app (App store / Google play).
Via Parro kunnen we op een eenvoudige manier berichten en foto's sturen naar ouders of naar de groep als geheel. Ouders kunnen de leerkracht(en) ook een bericht sturen. In Parro is ook een agenda te bekijken. Hierop zetten we alle activiteiten van de school en het huiswerk van de groep. De 10-minutenavonden plannen we ook in via Parro.
De cijfers die we invoeren in Parnassys zijn te vinden in het ouderportaal van Parnassys. U ontvangt hiervoor via de school de inloggegevens voor.
 

Gym

We gaan 2x per week naar de gymzaal in 'de Beemd'. Let erop dat je maandagmiddag en donderdagochtend je gymspullen bij je hebt.
 

Godsdienst

Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas. 3 keer in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. 1x in de week een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz.
 

Rekenen

We werken met de methode: Wereld in getallen. Na 3 of 4 weken hebben de kinderen een toets en herhalen we lesstof die nog niet beheerst wordt. 1x in de week werken we met het computerprogramma Wereld in getallen en als aanvulling Rekentuin. We werken in de klas op 3 niveaus, minimum/basis/plus.
 

Taal

We werken met de methode Taal Actief. Na 3 weken hebben de kinderen en toets. Na de toets volgt er een herhalingsweek.
 

Spelling

We werken met de methode Staal. Elke dag krijgen de kinderen spelling. Na de instructie volgt elke dag een oefendictee wat daarna klassikaal wordt besproken. Daarna maken de kinderen een bladzijde in hun werkboek. Na 3 of 4 weken volgt de herhalingsweek. Elke week wordt er geoefend met het computerprogramma. Dit programma past de oefeningen op het niveau van de leerlingen aan.
Klik hier om de Staal ouderbrieven te lezen.
 

Lezen

We werken met de methode Estafette. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek. 
 

Begrijpend lezen

We werken met de methode Nieuwsbegrip. De teksten bij deze lessen zijn altijd actueel in samenwerking met het Jeugdjournaal. 3x per week: de basis les en een digitale les.
 

Geschiedenis

We werken met de methode Tijdzaken. Na drie lessen volgt een toets.
 

Biologie/techniek

We werken met Natuurzaken. Na drie lessen volgt een toets. Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de voorjaarsvakantie.
 

Aardrijkskunde

We werken met de methode Wereldzaken. Topografie zit in de methode verwerkt. (provincies, provinciehoofdsteden en wateren.
 

Verkeer

We werken met de kranten van Veilig Verkeer Nederland. 3x per jaar praktische lessen op het plein, School op seef.


Sova (sociale vaardigheden)

We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. Eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van spellen.


Engels

We werken met de methode Stepping Up. 2x per week een les.
 

Muziek/Tekenen/Handvaardigheid

We werken met de methode Eigenwijs. Iedere week muziekles waarvan 1x in de 2 weken door een vakdocent. Iedere week een teken- en handvaardigheid les waarbij we de methode Uit de kunst als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 3x per jaar gaan we op excursie of behandelen we een gedicht.
 

Huiswerk

Groep 5 leert op school voor de toetsen van biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Ze krijgen hiervoor een samenvatting van het hoofdstuk.
 

Spreekbeurt

Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een stappenplan mee om de spreekbeurt thuis voor te bereiden. Spreekbeurten worden gehouden vanaf januari.
 

Citotoetsen

De volgende cito toetsen nemen we af: Avi/DMT (tekst en woorden lezen), Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat.
 

Chromebooks

In groep 5 hebben we voor iedere leerling een eigen chromebook. De leerlingen kunnen tijdens de les aan hun eigen niveau/werk werken op deze laptops. Ze loggen in een beheerde en beschermde omgeving. We oefenen dan: begrijpend lezen, spelling en rekenen.