Groep 4

Leerkrachten

Op maandag en dinsdag is juf van den Berg in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Stuij voor de klas. 1x per 4 weken staat juf van den Berg op vrijdag voor de klas.
 

Deur open

Om 8.20 uur en 12.50 uur gaan de hekken van school open en gaan de kinderen gelijk naar binnen. We gebruiken alleen nog de ingangen op het plein. Wilt u erop toezien dat de kinderen niet voor 8.20 uur en 12.50 uur naar school gaan? Om 8.30 uur en 13.00 uur begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn. De kinderen gaan uit school gelijk naar huis en kunnen niet op het plein spelen.
 

Verjaardagen

Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. De jarige mag op dit moment helaas niet trakteren in andere groepen.
 

Fruitdag

Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 

Zending

Het geld voorde zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 

Klassenouder

Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 

Parro/ouderportaal

Naast bellen en mailen communiceren we ook met de ouders via Parro. Parro is een oudercommunicatiemiddel. Het is bereikbaar via een website (talk.parro.com), maar ook beschikbaar als app (App store / Google play).
Via Parro kunnen we op een eenvoudige manier berichten en foto's sturen naar ouders of naar de groep als geheel. Ouders kunnen de leerkracht(en) ook een bericht sturen. In Parro is ook een agenda te bekijken. Hierop zetten we alle activiteiten van de school en het huiswerk van de groep. De 10-minutenavonden plannen we ook in via Parro.
De cijfers die we invoeren in Parnassys zijn te vinden in het ouderportaal van Parnassys. U ontvangt hiervoor via de school de inloggegevens voor.
 

Gym

We gaan naar de gym op maandagmiddag en op donderdagmiddag.
 

Godsdienst

Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas. 3x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. 1x in de week een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz.
 

Rekenen

We werken met de methode "Pluspunt". Deze methode is in groep 3 en 4 op papier en voor groep 5 t/m groep 8 digitaal. Na elk blok volgt een toets en herhalingsstof.
 

Taal

We werken met de methode Taal actief. Na 3 weken hebben de kinderen en toets. Na de toets krijgen de kinderen les op verrijkings- of herhalingsniveau.
 

Spelling

We werken met de methode Staal. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie
Lezen: We werken 4 keer in de week met de methode Estafette. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek. We oefenen extra met kinderen d.m.v. ralfilezen/bouw.
Klik hier om de Staal ouderbrief te lezen.
 

Begrijpend lezen

We werken met de methode Nieuwsbegrip. Vanaf de Kerstvakantie 1x per week een les. Basis les wordt in 2x gegeven en de XL les is digitaal. 
 

Schrijven

We werken met de methode Klinkers. We schrijven los. We leren het blokschrift. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd.
 

Wereldoriëntatie

We werken met de methode de Zaken. 
 

Biologie/techniek

Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de kerstvakantie. Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar. Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. 
 

Verkeer

We werken met de online lessen van Veilig verkeer Nederland. Daarnaast hebben we 3x per jaar praktische lessen op het plein, School op seef.
 

Sova (sociaal emotioneel leren)

We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. Eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van spellen en extra lessen.
 

Engels

We werken met de methode Stepping Up.
 

Muziek/Tekenen/Handvaardigheid

We hebben elke week een muziekles door een vakdocent. Daarnaast hebben we iedere week een teken- en handvaardigheidsles waarbij we de methode "Uit de kunst" als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 4x per jaar gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.
 

Citotoetsen

De volgende cito toetsen nemen we af: Woordenschat en Rekenen, Avi/DMT (woorden en tekst lezen), Spelling, Begrijpend lezen. 
 

Chromebooks

Iedere leerling heeft een eigen chromebook. De leerlingen kunnen tijdens de les aan hun eigen niveau/werk werken op deze laptops.