Groep 3

Leerkrachten

Juf Schep staat op dinsdagmiddag en woensdag voor de groep en de overige dagen staat juf de Kruijf voor de klas.
 

Deur open

Om 8.20 uur en 12.50 uur gaan de hekken van school open en gaan de kinderen gelijk naar binnen. We gebruiken alleen nog de ingangen op het plein. Wilt u erop toezien dat de kinderen niet voor 8.20 uur en 12.50 uur naar school gaan? Om 8.30 uur en 13.00 uur begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn. De kinderen gaan uit school gelijk naar huis en kunnen niet op het plein spelen.
 

Verjaardagen

Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren, dit doen we alleen in de eigen klas.
 

Fruitdag

Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 

Zending

Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B..
 

Klassenouder

Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 

Parro/ouderportaal

Naast bellen en mailen communiceren we ook met de ouders via Parro. Parro is een oudercommunicatiemiddel. Het is bereikbaar via een website (talk.parro.com), maar ook beschikbaar als app (App store / Google play).
Via Parro kunnen we op een eenvoudige manier berichten en foto's sturen naar ouders of naar de groep als geheel. Ouders kunnen de leerkracht(en) ook een bericht sturen. In Parro is ook een agenda te bekijken. Hierop zetten we alle activiteiten van de school en het huiswerk van de groep. De 10-minutenavonden plannen we ook in via Parro.
De cijfers die we invoeren in Parnassys zijn te vinden in het ouderportaal van Parnassys. U ontvangt hiervoor via de school de inloggegevens voor.
 

Gym

2x in week gaan we gymmen in De Beemd, op maandagmiddag en op donderdagmiddag. Het is voor uw kind prettig als het makkelijke kleren heeft voor de gym én gymschoenen. Tot de herfstvakantie gaan we op donderdag buiten spelen / of bij slecht weer naar het speellokaal i.p.v. de gymles.


Godsdienst

Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag een aantal keer in de klas. 3x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel: op dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdag is er een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz. 
 

Rekenen

We werken met de methode "Pluspunt". Deze methode is in groep 3 en 4 op papier en voor groep 5 t/m groep 8 digitaal. 
Na elk blok volgt een toets en herhalingsstof.
 

Taal - Lezen

We werken met de leesmethode: Lijn 3. Deze methode werkt vanuit een letter naar het maken van woorden. We gaan dit jaar met de buschauffeur langs 12 haltes in letterstad, 12 thema's. De kinderen hebben een busboekje waar ze na ieder thema een sticker in mogen plakken. De methode is heel breed , naast het leren lezen er is o.a. aandacht voor woordenschat, spelling, mondelinge communicatie, leesbevordering. Ook worden er verschillende werkvormen ingezet om het leren lezen beter aan te laten sluiten bij de jonge kinderen. We werken met een magnetische woordendoos, een werkschrift, een lesboek, leesboeken, prentenboeken, woordkaarten, letterkaarten, hakkaarten, wisselrijtjesboekje en wandplaten, een woordmaker en luister-cd. Ook hebben we bij de methode de spellenkist aangeschaft, hierin zitten leerzame leesspellen. Bij de nieuwe methode zit ook een digitaal oefenprogramma waarmee de kinderen op hun eigen niveau spelenderwijs het aangeleerde kunnen verwerken. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde instructie/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek en wordt er elke dag voorgelezen. Ook komen er regelmatig nieuwe boeken uit de openbare bibliotheek, zodat er steeds een nieuw aanbod boeken is.1 x per week oefenen we op de computer de lessen die bij elke kern horen. We oefenen extra met kinderen die een verlengde instructie nodig hebben m.b.v. het programma Bouw.
 

Ontwikkelingsmateriaal

Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen spelenderwijs erg belangrijk is en veel kinderen nog erg graag spelen en bewegen, is er elke dag tijd voor het spelen met ontwikkelingsmateriaal: spelen in de hoeken. Deze hoeken zijn wisselend van materiaal en kunnen ingezet worden voor o.a. taal en rekenen, om samen bezig te zijn en van elkaar te leren. Maar ook om heerlijk te ontspannen en creatief bezig te zijn. Drie keer in de week is dit een kwartier met een maatje en in een hoek volgens een schema vroeg op de dag. De andere drie keer is het een half uur aan het einde van de dag met vrije keuze in materialen en maatjes.
 

Geschiedenis - Aardrijkskunde - Biologie

Voor wereldoriëntatie gebruiken we Lijn 3 en Faqta.
 

Wonderlijk gemaakt en techniek

Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de kerstvakantie en vinden om de zoveel weken plaats. Hiervoor krijgt u van te voren via de nieuwsbrief bericht. Voor techniek hebben we nog een aantal praktische lessen. 
 

Verkeer

We werken met de online lessen van Veilig Verkeer Nederland. 3x per jaar zijn er praktische lessen op het plein: School op Seef. De data hiervan en preciezere informatie volgen via de nieuwsbrief.
 

Sova (sociaal emotioneel leren)

We werken met de methode Kwink. 2x in de week een lesmoment en de eerste periode tot aan de herfstvakantie bijna elke dag een kort stukje of spelletje om elkaar als groep goed te leren kennen. Ook de rest van het schooljaar komen er vaak momenten of spelletjes tussendoor. 4x per jaar is er een ouderbrief en een koelkastposter voor thuis.
 

Muziek/Tekenen/Handvaardigheid

We hebben elke week een muziekles door een vakdocent. Daarnaast hebben we iedere week een teken- en handvaardigheidsles waarbij we de methode "Uit de kunst" als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 4x per jaar gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.
 

Citotoetsen

AVI/DMT (woorden en tekst lezen), rekenen en spelling.
 

Zelfstandig werken

Als de juf aan de instructietafel werkt met een aantal kinderen, mogen de andere kinderen de juf niet storen. De leerlingen weten dit en zien dit aan de ketting die de juf draagt. Na de herfstvakantie leren de kinderen ook met behulp van een verkeerslicht wanneer ze zelfstandig moeten werken (rood), wanneer ze aan hun buren hulp mogen vragen (oranje) en wanneer ze aan de juf hulp mogen vragen (groen). Na het taalwerk gaan de kinderen met behulp van het planbord de stof verder uitwerken en verdiepen. Het planbord biedt diverse materialen aan, die bij elke kern weer kunnen wisselen. Na het rekenwerk biedt de methode op een bepaald moment het taakwerk aan, verdeeld over 1, 2 of 3 sterren. Dit is na het eerste halfjaar. Voor die tijd biedt ook hier het planbord of whiteboard taken aan, die de kinderen kunnen doen na het reguliere werk.
 

Computer/chromebook

2 x per week werken we een half uur op de chromebooks, 1x voor rekenen en 1x voor taal. Elk kind heeft een eigen chromebook en een eigen account, waarbij het zelf kan kiezen uit bepaalde spellen die aansluiten bij de lesstof die op dat moment actueel is.
 

Ouderbrieven Lijn 3

Thema 1 Thema 4 Thema 7  Thema 10
Thema 2 Thema 5 Thema 8 Thema 11
Thema 3 Thema 6 Thema 9 Thema 12
 

Klankenbord Lijn 3

Thema 1 Thema 3 Thema 5
Thema 2 Thema 4 Thema 6