Groep 1/2

Leerkrachten

  • Groep 1: Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf van Dongen in de groep en op woensdag en donderdag staat juf  't Hoen voor de klas.
  • Groep 1/2: Op maandag, dinsdag en woensdag is juf van de Ruit in de groep en op donderdag en vrijdag staat juf Bruinsma voor de klas.

Deur open

Om 8.20 uur en 12.50 uur gaan de hekken van school open en gaan de kinderen gelijk naar binnen. Wilt u erop toezien dat de kinderen niet voor 8.20 uur en 12.50 uur naar school gaan? Om 8.30 uur en 13.00 uur uur begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn. De leerkrachten van groep 1 en 2 staan vanaf 8.20 uur en 12.50 uur bij het hek om de kinderen op te vangen.
 

Fietsenstalling

De fietsenstalling is bestemd voor die kinderen, die met de fiets naar school komen omdat de afstand te ver is om te lopen. De groep 1 t/m 4 parkeren hun fiets achter het speellokaal.
 

Verjaardagen

Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren, dit doen we alleen in de eigen klas. In groep 1 en 2 besteden wij ook aandacht aan de verjaardagen van ouders. 
 

Drinken en fruitdag

Iedere morgen worden de kinderen in de pauze in de gelegenheid gesteld hun melk/limonade te drinken. Daarnaast neemt uw kind op dinsdag en donderdag verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 

Zending

Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 

Parro

Naast bellen en mailen communiceren we ook met de ouders via Parro. Parro is een oudercommunicatiemiddel. Het is bereikbaar via een website (talk.parro.com), maar ook beschikbaar als app (App store / Google play).
Via Parro kunnen we op een eenvoudige manier berichten en foto's sturen naar ouders of naar de groep als geheel. Ouders kunnen de leerkracht(en) ook een bericht sturen. In Parro is ook een agenda te bekijken. Hierop zetten we alle activiteiten van de school en het huiswerk van de groep. De 10-minutenavonden plannen we ook in via Parro.
 

OGO

In de groepen 1 en 2 wordt onderwijs gegeven dat gericht is op de ontwikkeling van kinderen (OGO). Dat betekent dat gezocht wordt naar situaties die van betekenis zijn voor kinderen. Leren gebeurt spelenderwijs. Er wordt altijd gewerkt vanuit een thema. In deze thema’s worden de leergebieden verwerkt. Sociale en emotionele ontwikkeling krijgt in de eerste jaren van de basisschool veel aandacht. In het tweede leerjaar worden ook weer spelenderwijs, activiteiten aangeboden die voorbereiden op lezen, rekenen en schrijven om een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 te krijgen.
 

Leerlijnen 

Door middel van een gerichte observatie en een regelmatige toetsing wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd. Voor deze observatie gebruiken we de leerlijnen van Parnassys (leerlingvolgsysteem).
 

Klassenouder 

Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 

Gym

Na de herfstvakantie starten wij met de gym op woensdagmorgen. Wij gymmen tot aan de meivakantie. Wilt u ervoor zorgen dat er passende schoenen in de la van uw kind zitten? Mocht het buiten regenen, spelen wij in het speellokaal. Daarom graag de gymschoenen gedurende het hele jaar op school laten.
 

Speelgoedmiddag

Elke dinsdagmiddag is er speelgoedmiddag in de groepen 1 en 2. De kinderen mogen in de middag speelgoed van thuis meebrengen.
 

Vervoer kleuters

Met de kleuters gaan we regelmatig op excursie met auto's. De kinderen mogen dan vervoerd worden zonder autozitje, zie onderstaande regeling. Een gordel is wel verplicht. Wilt u toch dat uw kind in een zitje vervoerd wordt dan kunt u een eigen zitje meegeven. Deze zal dan gebruikt worden.
Het kan gebeuren dat je kind in een auto van anderen meerijdt. Bijvoorbeeld bij de kinderopvang, school, de BSO of bij een uitstapje van de sportclub. Vanaf dat je kind drie jaar is, en het uitstapje niet wekelijks of maandelijks is, dan mogen anderen je kind zonder autostoel vervoeren. 

In dit geval geldt verder ook:

  • Kinderen vanaf 3 jaar mogen alleen achterin en met de autogordel om worden vervoerd.
  • Vervoer mag allen plaatsvinden over een beperkte afstand, dus geen vakantiereis.
  • Er moet echt sprake zijn van het incidenteel vervoeren van kinderen van iemand anders. Naar een uitwedstrijd van het sportteam kan dus soms voorkomen. Maar wekelijks naar de zwemles of kinderopvang is niet incidenteel. In dit geval moeten alle kinderen in een autostoel zitten. Ook voor de kinderopvang geldt, dat wanneer zij bijvoorbeeld elke week een stukje rijdt met de kinderen van de buitenschoolse locatie naar school, er geen sprake is van een uitzondering. Bij zowel auto of busvervoer t/m 8 personen, moet de bestuurder dus zorgen voor voldoende, passende autostoelen voor de kinderen. Voor taxi's (te herkennen aan het blauwe nummerbord) gelden weer andere regels.
  • Zijn er autostoeltjes in de auto aanwezig? Dan moeten deze gebruikt worden. 
Meer informatie kunt u lezen op onderstaande website:

Wat zijn de regels voor het vervoeren van kinderen in een auto? | Kinderveiligheid.nl