Corona

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen:
  • met lichte klachten en een negatieve zelftest weer naar school. Blijven de klachten dan test u uw kind de volgende dag opnieuw met een zelftest. Verergeren de klachten dan moeten ze alsnog een GGD test. Ook als een leerling in contact is geweest met iemand met corona mogen ze na 5 dagen weer naar school nadat ze een negatieve test hebben van de GGD. Een zelftest volstaat dan niet. Test u niet dan mag de leerling na 10 dagen quarantaine weer naar school. 
Zij moeten thuisblijven als:
  • een huisgenoot positief is getest of als een leerling een contact is van iemand die positief is getest op corona. Voor hen blijft het verplicht om zich te laten testen bij de GGD op dag 5. De leerling blijft tot die tijd thuis in quarantaine.  Wilt u bij een besmetting in uw gezin het zo snel mogelijk aan school doorgeven.
Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt er een dringend advies om een mondkapje te dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en leerkrachten geldt het advies om twee keer per week thuis preventief (dus zonder dat er klachten zijn) een zelftest doen. Leerkrachten dragen een mondkapje in de gangen en houden onderling 1,5 meter afstand. Tot de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Bij een besmetting in de klas informeren we de ouders zo snel mogelijk. De klas hoeft niet in quarantaine, maar volgt wel de regels op vanuit de school/GGD. Komen er meerdere besmettingen in een klas dan beslist de GGD wanneer de klas in quarantaine moet. De klassen hebben weer gescheiden pauzes en volgen de looproutes in de school. Alle schoolactiviteiten vinden alleen met de eigen klas plaats, tenzij het noodzakelijk is voor het onderwijs. De leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Er zijn geen naschoolse activiteiten (uitgezonderd de extra lessen) en na schooltijd gaan de leerlingen direct naar huis. Ouders mogen niet de school in, tenzij dit echt niet anders kan. Leerlingen die jarig zijn trakteren alleen in de eigen klas. Bij voorkeur een voorverpakte traktatie, dit is geen verplichting.