Corona

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
  • met lichte verkoudheidsklachten (loopneus,neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
  • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid
Zij moeten thuisblijven als:
  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat
  • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
  • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft
  • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Wilt u bij een besmetting in uw gezin het zo snel mogelijk aan school doorgeven.