Urenrooster
U zult zich misschien wel eens afgevraagd hebben, hoeveel lesuren worden er nu besteed aan de verschillende vakken, hoeveel uur wordt er gerekend, of aan taalwerk besteed? 

In het volgende overzicht willen wij u daar enig inzicht ingeven. Bij het opstellen van zo'n overzicht spelen allerlei factoren een rol.

Deze factoren kunnen zijn:
* is het een onder-, midden- of bovenbouwgroep;
* gaat het om een vakgebied waarin een nieuwe methode ingevoerd is;
* kent het vakgebied veel opsplitsingen;
* komt er een nieuw vak bij waardoor andere vakken moeten "inleveren". 

 


Groep 
 
1/2 3 4 5 6 7 8
gym   1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
godsdienst 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
rekenen 1.00 3.30 4.00 4.00 4.00 4.30 4.30
taal / spelling 2.30 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
(begr.)lezen   4.00 4.30 4.30 4.30 3.30 3.30
schrijven   1.15 1.15 0.45 0.15    
sova en verkeer 1.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
zaakvakken   0.30 0.30 3.00 3.00 3.00 3.00
engels 0.15 0.15 0.15 1.00 1.00 1.00 1.00
expressie 3.15 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Studievaardigheden/informatica         0.30 1.15 1.15
spel en beweging (incl. gym) 6.00            
werken met ont. materiaal 6.00 1.00          
pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

 
Wanneer we het urenoverzicht op jaarbasis bekijken ontvangen de kinderen in de onderbouw gedurende het gehele schooljaar meer dan 880 uren les en de bovenbouw meer dan 1000 uren.