De plusgroep 


In de plusgroep zitten leerlingen, die het eigenlijk heel makkelijk zouden moeten hebben omdat ze een hoge intelligentie hebben. Maar juist daarom gaat het niet altijd even goed. Het onderwijs richt zich toch voornamelijk op de gemiddelde leerling. Vandaar dat de plusgroepleerlingen elke donderdagmorgen bij elkaar komen. Daar werken de leerlingen aan hun eigen opdracht en met elkaar werken we aan opdrachten, die net een tikkeltje anders zijn. Vanuit de plusgroep krijgen de leerlingen ook werk mee naar de klas, zodat ze zich daar ook niet hoeven te vervelen. Als er leermoeilijkheden of andere problemen zijn, dan proberen we in nauw overleg met groepsleerkracht, plusjuf, ouders en kind tot een oplossing te komen.