Groep 6

Welkom in groep 6

Huiswerk  : 

Donderdag 16 mei  hebben we een topo repetitie van hoofdstuk 6. Dit is een herkansing omdat de vorige toets erg moeilijk was ( en er misschien ook iets beter geleerd had kunnen worden). De kinderen hebben de oefenblaadjes weer mee naar huis gekregen. Succes.

Op
vrijdag 24 mei is de afsluitende repetitie van hoofdstuk 6 van aardrijkskunde.  Een week van tevoren krijgen de kinderen de samenvatting mee naar huis.

Algemene informatie groep 6.

Met rekenen zijn we heel veel aan het oefenen met km, dm, m, cm, mm. Ook met liters en grammen. Veel kinderen vinden dit erg moeilijk. Het zou heel fijn zijn als u thuis dit ook af en toe wilt oefenen met uw kind.  Het wordt nl steeds moeilijker. We gaan nu al beginnen met de komma getallen hierbij. bv 20 mm =...... dm (0,2)
Het lijstje wat veel kinderen in hun la hebben: km - hm - dam - m - dm - cm - mm (en natuurlijk ook van de liters en grammen)

Blijven jullie ook de tafels oefenen?

Spelling oefenen
Spelling kunnen jullie oefenen bij bloon en bij spellingoefenen.nl
Jullie kunnen je spelling thuis oefenen op de computer.
Ga naar www.spellingoefenen.nl en ga dan naar KLAS. Inloggen kun je met: groen01. Bij je naam staan spelling oefeningen die speciaal bij jou horen. Nu is het nog het hele woordpakket maar na het dictee hoef je alleen de foute woorden nog te oefenen. Probeer het regelmatig te doen zodat je bij het dictee veel woorden goed hebt.
 

De woordpakketten kunnen jullie ook op de site vinden.

Huiswerk: 
In groep 6 wordt er huiswerk mee naar huis  genomen. Het is de bedoeling dat dat thuis, eventueel samen met ouders, wordt geleerd. Probeer er elke dag iets aan te doen. Dat is het beste.
Op de site kunnen jullie het huiswerk vinden. Vaak gaat er een schrift of samenvatting mee naar huis.  Willen jullie erop letten dat de schriften weer netjes mee naar school komen op de dag dat de toets gemaakt gaat worden!

We gymmen op dinsdag en donderdagochtend. Vergeten jullie je gymspullen niet mee te nemen?


Juf Kortleve
Juf van As