Groep 6

Welkom in groep 6!

Huiswerk  : 

Vrijdag 14 december krijgen we weer een repetitie aardrijkskunde. Hoofdstuk 3 is aan de beurt. Vrijdagmorgen hebben jullie al je spullen mee naar huis gekregen. Leer vooral de laatste 2 bladzijden goed. Dat is de samenvatting. Veel succes.

Dinsdag 11 december toets geschiedenis hoofdstuk 3.  Nemen jullie allemaal je schrift weer mee naar school?

Nog een herinnering: beginnen jullie aan je werkstuk!!!!! Lees op de site bij groep 6 hoe je dit aan moet pakken. Inleveren graag voor de kerstvakantie want na de vakantie gaan we plannen wanneer je een spreekbeurt gaat houden over hetzelfde onderwerp als je werkstuk. Heel veel succes.


Spelling oefenen kan nu ook weer op  BLOON . 

Spelling oefenen
Jullie kunnen je spelling thuis oefenen op de computer.
Ga naar www.spellingoefenen.nl en ga dan naar KLAS. Inloggen kun je met: groen01. Bij je naam staan spelling oefeningen die speciaal bij jou horen. Nu is het nog het hele woordpakket maar na het dictee hoef je alleen de foute woorden nog te oefenen. Probeer het regelmatig te doen zodat je bij het dictee veel woorden goed hebt.
 

Werkstuk: 
Jullie mogen allemaal een werkstuk maken. 
Je mag zelf het onderwerp kiezen. Het is de bedoeling dat je later dit jaar ook nog een spreekbeurt houdt over hetzelfde onderwerp als je werkstuk. Dus kies een onderwerp waar je graag meer over wilt weten en wat je interessant vindt.
Op de schoolsite bij groep 6 staat heel goed uitgelegd hoe je een werkstuk moet maken.
Beginnen jullie niet te laat want het werkstuk moet vr de Kerstvakantie ingeleverd worden.
Heel veel succes.
En als je vragen hebt kom dan naar de juf toe.
Blijven jullie ook de tafels oefenen?


Beste ouders en kinderen.                                                                                                                                      september 2018

De eerste weken zitten er al weer op in groep 6.  We gaan verder met rekenen, lezen, taal, schrijven, Bijbelverhalen, biologie, aardrijkskunde enzovoort. Te veel om op te noemen.
Ook zijn we al op excursie geweest.

Dit jaar wordt er weer een spreekbeurt gehouden. En nieuw is het maken van een werkstuk. Daar horen jullie nog meer over. Er staat al een stappenplan klaar op de site.
De woordpakketten kunnen jullie ook op de site vinden.
 
Ook nieuw is dat er huiswerk mee naar huis wordt genomen. Het is de bedoeling dat dat thuis, eventueel samen met ouders, wordt geleerd. Probeer er elke dag iets aan te doen. Dat is het beste.
Op de site kunnen jullie het huiswerk vinden. Vaak gaat er een schrift of samenvatting mee naar huis.  Willen jullie erop letten dat de schriften weer netjes mee naar school komen op de dag dat de toets gemaakt gaat worden!

We gymmen op dinsdag en donderdagochtend. Vergeten jullie je gymspullen niet mee te nemen?
Veel plezier komend jaar,

Juf Kortleve
Juf van As