Groep 6

Welkom in groep 6

Huiswerk  : 

Op vrijdag 15 maart hebben jullie een aardrijkskunde repetitie van hoofdstuk 5. Jullie hebben deze keer allemaal je boek mee naar huis gekregen om te leren. Heel veel succes allemaal. Nemen jullie vrijdag je boek weer mee terug!

Verder kunnen jullie je dictee woorden weer oefenen bij bloon en bij spellingoefenen.nl


Dinsdag 12 maart 
hebben we een geschiedenis repetitie van hoofdstuk 4. Zet hem op.


Met rekenen zijn we heel veel aan het oefenen met km, dm, m, cm, mm. Ook met liters en grammen. Veel kinderen vinden dit erg moeilijk. Het zou heel fijn zijn als u thuis dit ook af en toe wilt oefenen met uw kind.  Het wordt nl steeds moeilijker. We gaan nu al beginnen met de komma getallen hierbij. bv 20 mm =...... dm (0,2)
Het lijstje wat veel kinderen in hun la hebben: km - hm - dam - m - dm - cm - mm (en natuurlijk ook van de liters en grammen)Spelling oefenen kan nu ook weer op  BLOON . 

Spelling oefenen
Jullie kunnen je spelling thuis oefenen op de computer.
Ga naar www.spellingoefenen.nl en ga dan naar KLAS. Inloggen kun je met: groen01. Bij je naam staan spelling oefeningen die speciaal bij jou horen. Nu is het nog het hele woordpakket maar na het dictee hoef je alleen de foute woorden nog te oefenen. Probeer het regelmatig te doen zodat je bij het dictee veel woorden goed hebt.
 

Blijven jullie ook de tafels oefenen?


Beste ouders en kinderen.                                                                                                                                      september 2018

De eerste weken zitten er al weer op in groep 6.  We gaan verder met rekenen, lezen, taal, schrijven, Bijbelverhalen, biologie, aardrijkskunde enzovoort. Te veel om op te noemen.
Ook zijn we al op excursie geweest.

Dit jaar wordt er weer een spreekbeurt gehouden. En nieuw is het maken van een werkstuk. Daar horen jullie nog meer over. Er staat al een stappenplan klaar op de site.
De woordpakketten kunnen jullie ook op de site vinden.
 
Ook nieuw is dat er huiswerk mee naar huis wordt genomen. Het is de bedoeling dat dat thuis, eventueel samen met ouders, wordt geleerd. Probeer er elke dag iets aan te doen. Dat is het beste.
Op de site kunnen jullie het huiswerk vinden. Vaak gaat er een schrift of samenvatting mee naar huis.  Willen jullie erop letten dat de schriften weer netjes mee naar school komen op de dag dat de toets gemaakt gaat worden!

We gymmen op dinsdag en donderdagochtend. Vergeten jullie je gymspullen niet mee te nemen?
Veel plezier komend jaar,

Juf Kortleve
Juf van As