Welkom in groep 5!

Algemene informatie
 • Leerkrachten: Op maandag is juf van Hemert in de groep en op de overige dagen staat juf de Koning voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:15 uur open. De bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur echt kunnen starten. De bel gaat 's middags om 13:00 uur.
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. De jarige mag ook trakteren in de overige groepen.
 • Schoolfruit: Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: We gaan 2x per week naar de gymzaal in 'de Beemd'. Let erop dat je maandagmiddag en dinsdagmiddag je gymspullen bij je hebt.
 • Godsdienst: Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas. 3 keer in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel1x in de week een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz.
 • RekenenWe werken met de methode: Wereld in getallen. Na 3 of 4 weken hebben de kinderen een toets en herhalen we lesstof die nog niet beheerst wordt. 1x in de week werken we met het computerprogramma Wereld in getallen en als aanvulling Rekentuin. We werken in de klas op 3 niveaus, minimum/basis/plus
 • TaalWe werken met de methode Taal Actief. Na 3 weken hebben de kinderen en toets. Na de toets volgt er een herhalingsweek.
 •  SpellingWe werken met de methode Staal. Elke dag krijgen de kinderen spelling. Na de instructie volgt elke dag een oefendictee wat daarna klassikaal wordt besproken. Daarna maken de kinderen een bladzijde in hun werkboek. Na 3 of 4 weken volgt de herhalingsweek. Elke week wordt er geoefend met het computerprogramma. Dit programma past de oefeningen op het niveau van de leerlingen aan.
 • LezenWe werken met de methode Estafette. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructieAls aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek. 
 • Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip. De teksten bij deze lessen zijn altijd actueel in samenwerking met het Jeugdjournaal. 3x per week: de basis les en een digitale les.
 • GeschiedenisWe werken met de methode Tijdzaken. Na drie lessen volgt een toets.
 • Biologie/techniekWe werken met NatuurzakenNa drie lessen volgt een toetsVoor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de voorjaarsvakantie.
 • AardrijkskundeWe werken met de methode de Blauwe planeet.Topografie zit in de methode verwerkt. (provincies, provinciehoofdsteden en wateren
 • VerkeerWe werken met de kranten van Veilig Verkeer Nederland. 3x per jaar praktische lessen op het plein, School op seef.
 • Sova (sociale vaardigheden)We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. Eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van spellen.
 • EngelsWe werken met de methode Stepping Up. 2x per week een les
 • Muziek/Tekenen/HandvaardigheidWe werken met de methode Eigenwijs. Iedere week muziekles waarvan 1x in de 2 weken door een vakdocent. Iedere week een teken- en handvaardigheid les waarbij we de methode Uit de kunst als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 3x per jaar gaan we op excursie of behandelen we een gedicht
 • HuiswerkGroep 5 leert op school voor de toetsen van biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Ze krijgen hiervoor een samenvatting van het hoofdstuk.
 • SpreekbeurtNa de herfstvakantie krijgen de kinderen een stappenplan mee om de spreekbeurt thuis voor te bereiden. Spreekbeurten worden gehouden vanaf januari.
 • CitotoetsenDe volgende cito toetsen nemen we af: Avi/DMT (tekst en woorden lezen), Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat
 • Computer/chromebookVanaf groep 5, 15 chromebooks in de klas. De leerlingen kunnen tijdens de les aan hun eigen niveau/werk werken op deze laptops. Ze loggen in een beheerde en beschermde omgeving. We oefenen dan: begrijpend lezen, spelling en rekenen.
We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de juffen