Welkom in groep 4!

Hieronder de link naar de informatiegroep van dit schooljaar:
brief info infoavond 2020 2021 groep 4.pdf

Algemene informatie
 • Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en donderdagochtend is juf van Dongen in de groep en op woensdag, donderdagmiddag en vrijdagochtend staat juf van Reeuwijk voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:15 uur open. De bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur echt kunnen starten. De bel gaat 's middags om 13:00 uur.
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. De jarige mag op dit moment helaas niet trakteren in andere groepen.
 • Schoolfruit: Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: We gaan naar de gym op maandagmiddag en op dinsdagmiddag.
 • Godsdienst: Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas. 3x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. 1x in de week een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz.
 • Rekenen: We werken met de methode Wereld in Getallen. De methode bestaat uit acht blokken van vier of vijf weken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. De kinderen werken in de week na de toets aan remediërings-, herhalings- en verrijkingsopgaven in het takenboek. We werken in de klas op 3 niveaus, minimum/basis/plus niveau. In het eerste gedeelte van de les krijgt de hele groep instructie, in het tweede deel van de les werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak. De rekensterke kinderen kunnen na de weektaak nog verder werken in het plusboek. Dat bevat opgaven met grotere uitdaging. De rekenzwakke leerlingen krijgen verlengde instructie uit een bijwerkboek. Stap voor stap komt de behandelde stof nog een keer aan de orde. 1x in de week werken ze met het computerprogramma Wereld in getallen en als aanvulling uit rekentuin.
 • Taal: We werken met de methode Taal actief. Na 3 weken hebben de kinderen en toets. Na de toets krijgen de kinderen les op verrijkings- of herhalingsniveau.
 • Spelling: We werken met de methode Staal. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie
 • Lezen: We werken 4 keer in de week met de methode Estafette. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek. We oefenen extra met kinderen d.m.v. ralfilezen/bouw.
 • Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip. Vanaf de Kerstvakantie 1x per week een les. Basis les wordt in 2x gegeven en de XL les is digitaal. 
 • Schrijven: We werken met de methode Klinkers. We schrijven los. We leren het blokschrift. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd.
 • Wereldoriëntatie: We werken met de methode Zaken. 
 • Biologie/techniek: Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de kerstvakantie. Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar.
 • Techniek: Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar.
 • Verkeer: We werken met de kranten van Veilig verkeer Nederland. Daarnaast hebben we 3x per jaar praktische lessen op het plein, School op seef.
 • Sova (sociaal emotioneel leren): We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. Eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van spellen en extra lessen.
 • Engels: We werken met de methode Stepping Up.
 • Muziek/Tekenen/Handvaardigheid: We werken met de methode Eigenwijs. Iedere week muziekles waarvan 1x in de 2 weken door een vakdocent. Iedere week een teken- en handvaardigheidsles waarbij we de methode Uit de kunst als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 4x per jaar gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.
 • Citotoetsen: De volgende cito toetsen nemen we af: Taal en Rekenen, Avi/DMT (woorden en tekst lezen), Spelling, Begrijpend lezen. 
 • Computer/chromebook: Er zijn 15 chromebooks in de klas. De leerlingen kunnen tijdens de les aan hun eigen niveau/werk werken op deze laptops.
We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de juffen