Taal kern 5

Alle spullen van Pluk, Aagje, Sint en Piet zijn weer opgeruimd en we zijn in de klas bezig met Advent en Kerst. De eerste twee Adventskaarsen zijn 'aan', de sterren hangen al op het raam en we zingen over de Koning die als een baby geboren is in Bethlehem. Zo leven we toe naar het Kerstfeest volgende week donderdagavond. 

Deze week zijn we begonnen met taal kern 5. In het buurthuis komt een verhalenverteller op bezoek. Het is een reus van een man met een heel bijzondere jas. Een jas met heel veel zakken en in elke zak zit een verhaal.
In deze kern leren we de letters: eu - j - ie - ij - ou - uu
De woorden die aan bod komen: reus - jas - riem - bijl - hout - vuur
De eerste weken van het nieuwe jaar zullen we kern 5 afronden.

Met rekenen zijn we bezig met met erbij en eraf sommen tot 10. Dit doen we aan de hand van bussommen, situaties die we met elkaar uitspelen van kinderen die buiten spelen en die weer andere kinderen ontmoeten, of juist weer naar binnen gaan. We schrijven sommen met vierkanten en rondjes, we tellen wat af met elkaar. Inmiddels tellen we de getalrij al tot 40 en weer terug.
Splitsen van getallen is ook een heel belangrijk onderdeel de komende weken met rekenen. 4 + 4 is 8, maar 5 en 3 ook, en 6 en 2 ook. En er zijn ook verliefde harten, die altijd samen 10 zijn.

We gaan nog heerlijk een aantal dagen met de kinderen aan de slag en hopen ze dan in 2019 weer te ontmoeten. Alvast een hele fijne vakantie gewenst met bijzondere feestdagen en Gods zegen voor 2019.

Juf Stuij en juf Nootenboom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het winkeltje van meneer Pen en de torenkamer van Pluk, de jurk van Aagje en de pet van Pluk, allemaal is het te vinden in groep 3. Elke dag wordt er heerlijk mee en in gespeeld. Ruth en Nicole schrijven wat af in de winkel, Freek verzint allerlei mooie oplossingen, Los en Jet lopen graag rond als Aagje en Tim en Tycho vinden het bed van Pluk heerlijk. Dirk, Jari, Sijbrand en Julian bouwen intussen allerlei moois van lego of kapla, Guus en Jens doen gewoon van alles wat en Fleur knutselt er rustig op los. Tamara, Ranomi, Renate, Amber verven prachtige harten, beren, mensen en regenbogen en ondertussen spelen Jayden en Mats, Hannah en Chlo een spelletje, maken een krijttekening of gaan even op bezoek bij Pluk.

U snapt wel dat het een gezellige boel is in groep 3. Maar spelen in de hoeken is natuurlijk niet het enige wat we doen deze weken. We zijn veel bezig met erbij en eraf, plus en min, meer en minder. En hoe kun je handig tellen tot 20 met een eierdoos of een kralenrek?

Met taal zijn we vandaag (20-11) begonnen met kern 4. Het themaverhaal gaat over een oma die met haar kleinkinderen op avontuur gaat.

De woorden die we in dit thema leren: huis - weg - bos - tak - hut
De letters die bij deze woorden horen: h - w - o - a - u

Bij het aanleren van de letters, leren we ook het soort letter aan: is het een korte klank (a, o, u), een lange klank (aa, ee, oo), een medeklinker (h, w, k, s) of een tweetekenklank (eu, ij, au). Door de soort steeds te benoemen, wordt dit voor de kinderen een automatisme waar ze later met spelling profijt van hebben. Als je weet dat bij een korte klank een verdubbeling kan komen van medeklinkers, zoals bijv. in hokken, dan is het wel handig als je weet wat een korte klank is en wat een medeklinker is. In groep 3 gaan ze allerlei woorden al tegenkomen in teksten, in groep 4 en hoger leren ze de spellingsregels erbij.

In deze kern komt ook de 3e persoons 't' voor het eerst als regel aan de orde: ik loop - hij loopt, ik ren - Saar rent, ik slaap - Roos slaapt. Vaak heel gewoon voor een kind in de spreektaal, maar vanaf nu moeten ze zich hier ook bewust van zijn bij het schrijven.

Sommige kinderen hakken nog het liefst elk woord hardop, veel kinderen doen dit al zacht in hun hoofd en sommige woorden kunnen ze allemaal al in n oogopslag lezen. Vanaf deze kern moeten de kinderen ook zelfstandig korte zinnen kunnen lezen. Het blijft leuk om te zien hoe snel de leesvorderingen gaan. U kunt nu ook de nieuwe woordenlijsten van kern 4 gaan lezen. Laat de kinderen die woorden lezen die staan bij de plaatjes die in de klas zijn behandeld. Deze letters zijn dan bekend. Elke dag iets lezen is belangrijk, maar leesplezier staat voorop. 

 

Klik voor een filmpje op het woord:

huis
weg

bos

tak
hut

Oefeningen bij kern 4
Structuurwoorden
Woorden

Wat is goed?

Memoryspel 1
Memoryspel 2
Sleepspel 1
Sleepspel 2
Sleepspel 3

 

Klik hier voor nog meer spelletjes bij kern 4********************************************************************************

Na een week herfstvakantie zijn we vandaag direct begonnen met kern 3. Nou ja, niet echt direct, want er moest wel even wat afgekletst worden natuurlijk en ook de nieuwe plaatsen in de klas zorgden voor het nodige rumoer. Maar dat zal vast snel wennen. De bakkershoek is opgeruimd en wordt nu omgebouwd tot het winkeltje van meneer Pen uit ons voorleesboek "Pluk van de Petteflet" van Annie M.G. Schmidt.

Kern 3 begint met het verhaal van een bijzondere doos en doos is ook het eerste woord dat we deze kern leren. De woorden die in deze kern aan de orde komen zijn: doos - poes - koek - ijs - zeep
De letters die we hierbij gaan leren: d - oe - k - ij - z
Verder herhalen we de letters van kern 1 en 2: m - r - v - i -s - aa - p - e - t - ee - n - b - oo

De kinderen kunnen nu al echt korte verhaaltjes gaan lezen. Dit doen we elke dag in de klas, het kernverhaal, maar ook tijdens het stil lezen komen er steeds meer boekjes die al een echt verhaal vertellen i.p.v. alleen losse woordjes.

Ons doel was om voor de herfstvakantie in ieder geval 50 boekjes te lezen thuis, die we in de klassenbieb ruilen, we probeerden er 60 te lezen en we hoopten de 70 te halen. 50 is zeker gelukt, 60 ook, 68 zelfs! Vanmorgen kwamen we aan de 73 en we hebben afgesproken het papier te laten hangen tot we bij de 100 zijn. Zou dat deze week nog lukken of misschien volgende week?  U begrijpt dat een bezoek aan de grote bibliotheek natuurlijk ook erg leuk is met uw kind.

De woordrijen van kern 3 zijn nu aan de beurt. Vandaag zijn we begonnen met de eerste rijtjes bij het plaatje van de doos. Heel veel plezier gewenst met het samen lezen met uw kind. Hoe bijzonder is het dat na 8 weken groep 3 uw kind u al iets kan voorlezen? Geniet er vooral van!


Klik hier voor de kleurplaat van de poes

 
Mini-loco oefeningen bij kern 3
 
memoryspel 1
memoryspel 2
 
memoryspel 3
memoryspel 4 

Letters
Klank en letters
Letters in de juiste volgorde        

 Klik hier voor de fimpjes bij de woorden van kern 3:
doos
poes 

 
koek
 
ijs
zeep
 
Liedjes bij kern 3:
 
Alles begint met een "P" 


_______________________________________________________________________________

Wat ruikt het toch lekker in de bakkershoek! Elke dag wordt er druk verkocht, taarten gemaakt en brood gebakken. Gelukkig blijft de hoek nog even open, ook al zijn we aan een nieuw thema begonnen vandaag. Taal kern 2 gaat over je lijf. Noor en Sem moeten naar zwemles, maar er gaat helaas iets mis. Mis met Sems been en buik, maar ook met mama's teen.

De woorden die in kern 2 aan de orde komen zijn: teen - een - neus - buik - oog
De letters die hierbij horen: t - ee - n - b - oo

Verder oefenen we elke dag met de vaardigheden die kinderen nodig hebben om vlot te kunnen leren lezen:
- het hakken van woorden in losse klanken, bijvoorbeeld t - ee - n'
- het plakken van losse klanken tot een woord, 't - ee - n' wordt dan 'teen'

Ook gaat de ontdekkingsreis met de losse letters en klanken gewoon verder, zoals de 'p' van 'pen' en de 'i' van 'vis' en de 't' van 'teen' vormen samen weer een nieuw woord: 'pit'. Sommige kinderen ontdekken onderweg meer verrassingen dan andere kinderen, maar dat is prima.

In de woordenlijsten van veilig en vlot kunt u nu thuis beginnen met het lezen van de eerste woordjes van kern 2. U kunt alle lijsten vinden op deze website onder 'groep 3'. Let wel op, lees alleen thuis de woorden die op school ook al aangeboden zijn, nu bijvoorbeeld de woorden die staan bij het plaatje van de teen. De kinderen weten al heel snel welke woorden ze wel of niet op school gelezen hebben.

We hebben de afspraak gemaakt om de woorden die we al kennen, bijvoorbeeld de woorden die direct aangeboden zijn (ik, maan, roos, vis, sok, pen, en), niet meer eerst te hakken. Deze woorden kunnen we direct al lezen. Vaak worden de woorden zingend gelezen, dit betekent dat elke letter aangehouden wordt tot de volgende letter. Overdreven lees je dan ttteeeeeeeeennn. Zo wordt het n woord en niet 3 losse klanken.


Dinsdagmorgen hebben we gym. Om de week is hier ook een meester bij aanwezig van Molenwaard. Het is fijn als de kinderen op deze dagen makkelijke kleren aanhebben en hun gymschoenen meenemen naar school.

Nog wat leuke oefeningen voor thuis

Memoryspel 1
Memoryspel 2
Memoryspel 3 
Sleepspel 1 
Sleepspel 2
Sleepspel 3
De letter t 
De letter n 
De letter oo 
oo of i 
De letter aa 
 
Filmpjes bij kern 2:
teen
neus 

buik 
oog 
 
Leuke websites bij kern 2: 
Veilig leren lezen 
 Leesdas 


********************************************************************************

De eerste 10 dagen van het schooljaar zijn alweer om en de kinderen zijn inmiddels al aan veel nieuwe dingen en regels in groep 3 gewend. Wel zijn ze erg blij dat je in groep 3 ook nog mag spelen, want van al dat werken in een schrift kun je best moe worden.

De leesmethode die wij gebruiken heeft het jaar verdeeld in 12 kernen. Elke kern duurt ongeveer 3 weken. De letters die we leren tijdens de taalles, worden ook direct aangeboden tijdens schrijven. Dit schooljaar schrijven de kinderen in blokletters, omdat deze letters het meeste lijken op de letters die de kinderen aangeboden krijgen tijdens de lessen en in al het leesmateriaal. Vanaf groep 4 leren de kinderen met behulp van gebonden schrift letters vloeiend aan elkaar te schrijven.

Wat leren de kinderen in kern 1:

- de letters        m - r - v - i - aa - s - p - e

- de woorden    ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en

! De kinderen leren de letters aan de hand van de woorden, ze spreken de letters uit met de klank en niet met de alfabetnaam. 'mmm' in plaats van 'em' bijvoorbeeld.

- Ze ontdekken ook dat er niet alleen de letter in het woord zit, die wordt aangeboden, maar dat woorden nog andere klanken bevatten. 

- De kinderen ontdekken het systeem van onze spelling: woorden bestaan uit losse letters. De letter die je het eerst hoort, schrijft je ook het eerst.

- Een heel eenvoudige, maar voor de kinderen belangrijke ontdekking: je kunt die letters ook op een andere plaats zetten, dan krijg je een ander woord. Vis is dus niet altijd 'vis', maar kan ook 'is' worden of met de letter m van maan 'mis'. De kinderen hebben in hun laatje een klikklakboekje. Hier komen alle woordjes die ze aangeboden krijgen met losse letters in te hangen. Sommige letters komen zowel vooraan als achteraan te hangen. De 'r' van roos bijvoorbeeld, kan ook achteraan in een woord voorkomen. Zo kan 'maan', 'maar' worden en kan er ook 'raam' of 'room' gemaakt worden. Voor sommige kinderen is dit een superboekje om zelf nieuwe woorden uit te vinden, voor anderen is het gewoon nog een boekje wat je alleen pakt als de juf dat zegt. 

Op school lezen we elke dag woordrijen, zowel op het bord als uit het boekje Veilig en Vlot. Voorgaande jaren kregen de kinderen een kopie van dit boekje mee naar huis, dit jaar willen we de woordrijen op de site zetten. Via onderstaande link komt u uit bij de woordrijen van kern 1. De kinderen lezen de rijtjes van het woord waar we in de klas ook mee bezig zijn. U hoeft dus niet direct thuis alle woordrijen achter elkaar te lezen. Het helpt wel enorm als u thuis met uw kind elke dag een paar rijtjes leest. De pagina's uit het boekje staan in de leestrainer per 2 op 1 pagina. Elke dag 1 pagina van de leestrainer is voldoende, ga vooral niet te veel of te lang thuis oefenen. Het lezen is groep 3 moet vooral leuk blijven, de magie van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in de wereld om je heen.


https://leestrainer.nl/vll/veiligenvlot/kern1.pdf


Spelletjes bij kern 1
memoryspel bij kern 1
memoryspel 2 bij kern 1 
memoryspel 3 bij kern 1
sleepspel bij kern 1 
sleepspel 2 bij kern 1 
structuurwoordenspel
letters kern 1 
oefeningen alle kernen 
oefenwoorden kern 1 
structureerwoorden 
 
 
Filmpjes: 
Klik hier voor het filmpje "Ik"
Klik hier voor het filmpje "roos". 
Klik hier voor het filmpje " de pen"
Klik hier voor het filmpje " de maan " 
Klik hier voor het filmpje :"de vis"

Klik hier voor het filmpje: "de sok"
Klik hier voor het filmpje: "maanlicht"

Klik hier voor het filmpje: "waarom is het over dag licht en 'nachts donker" 

 
**********

Welkom in groep 3: sijbrand, tamara, guus, dirk, jari, ruth, jens, fleur, los, freek, nicole, ranomi, hannah, jayden, amber, chlo, jet, mats, renate, tycho, tim, julian

Gezellig dat jullie al bijna op school komen bij ons in de groep. De tafels en stoelen staan klaar en in jullie laatjes zitten al wat spulletjes. Maandagmorgen mogen je moeder en vader meelopen in de klas om te kijken waar je zit en hoe alles eruit ziet. 

Dinsdagmorgen en donderdagmiddag gaan we naar de gymzaal. Tot de herfstvakantie 1x in de week, de andere keer gaan we buitenspelen. Na de herfstvakantie gaan we 2x in de week. Wil je dan je gymkleren meenemen en je gymschoenen? Maandag hoor je welke dag we naar de gymzaal gaan.

Geniet nog even van de laatste vrije dagen en tot maandag!
juf Stuij en juf Nootenboom