Welkom in groep 1/2!

Algemene informatie
 • Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en woensdag is juf van de Ruit in de groep en op donderdag en vrijdag staat juf Bruinsma voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:15 open. De deur gaat 10 minuten voor tijd open. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen dan naar binnen. Wilt u gebruik maken van het hek aan de Pr. Willem-Alexanderstraat? Ook willen wij u vragen er voor te zorgen dat u om half negen afscheid genomen hebt, zodat wij kunnen beginnen.
 • Fietsenstalling: De fietsenstalling is bestemd voor die kinderen, die met de fiets naar school komen omdat de afstand te ver is om te lopen. De groep 1 t/m 4 parkeren hun fiets achter het speellokaal. 
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. Groep 1 en 2 gaan alleen bij elkaar op bezoek en bij broertjes en zusjes in hogere groepen. In groep 1 en 2 besteden wij ook aandacht aan de verjaardagen van ouders. Wilt u dat uw kind iets knutselt voor uw verjaardag? Dan kunt u uw naam op de kalender in de klas schrijven.
 • Drinken en schoolfruit: Iedere morgen worden de kinderen in de pauze in de gelegenheid gesteld hun melk/limonade te drinken. Daarnaast neemt uw kind op dinsdag en donderdag verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • OGO: In de groepen 1 en 2 wordt onderwijs gegeven dat gericht is op de ontwikkeling van kinderen (OGO). Dat betekent dat gezocht wordt naar situaties die van betekenis zijn voor kinderen. Leren gebeurt spelenderwijs. Er wordt altijd gewerkt vanuit een thema. In deze thema's worden de leergebieden verwerkt. Sociale en emotionele ontwikkeling krijgt in de eerste jaren van de basisschool veel aandacht. In het tweede leerjaar worden ook weer spelenderwijs, activiteiten aangeboden die voorbereiden op lezen, rekenen en schrijven om een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 te krijgen.
 • Leerlijnen: Door middel van een gerichte observatie en een regelmatige toetsing wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd. Voor deze observatie gebruiken we de leerlijnen van Parnassys (leerlingvolgsysteem).
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: Na de herfstvakantie starten wij met de gym op woensdagmorgen. Wij gymmen tot aan de meivakantie. Wilt u ervoor zorgen dat er passende kleren en schoenen in de la van uw kind zitten? Mocht het buiten regenen, spelen wij in het speellokaal. Daarom graag de gymschoenen gedurende het hele jaar op school laten. Het zou fijn zijn als uw kind op woensdagmorgen makkelijke kleren en schoenen aan heeft zodat het zichzelf kan aan- en uitkleden.
 • Speelgoedmiddag: Elke dinsdagmiddag is er speelgoedmiddag in de groepen 1 en 2. De kinderen mogen in de middag speelgoed van thuis meebrengen.
 • Vervoer kleuters: Met de kleuters hebben we regelmatig een uitstapje waarbij we met de auto weggaan. De kinderen hoeven dan niet verplicht in een autozitje, de school is hiervan uitgezonderd. Een gordel is wel verplicht. Wilt u toch dat uw kind in een zitje vervoerd wordt dan moet u een eigen zitje meegeven. 
We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de juffen