Buitenschoolse opvang
Dit schooljaar (2017-2018) zijn we gestart met de BSO op school.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is er opvang voor en na schooltijd. Deze opvang wordt georganiseerd door Wasko. De woensdag en de vrijdagmiddag is de opvang gezamenlijk met de boerderij in Bleskensgraaf. Bij voldoende animo zal ook de BSO op woensdag- en vrijdagmiddag op school starten.

Voor meer informatie en het opgeven van uw kind kunt u contact opnemen met
078-6157165 of kijkt u op www.wasko.nl.