Groepsindeling 2017 - 2018

 

 
groep 0/1 juffr. Mans en juffr. 't Hoen (donderdag)
groep 1/2 juffr. Roodnat en juffr. Bruinsma (dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagmorgen)
groep 3 juffr. Stuy en juffr. Nootenboom (maandag en dinsdag)
groep 4 juffr. van Dongen en juffr. van Hemert (woensdag en vrijdagmorgen)
groep 5 juffr. Verdoren en juffr. Alderliesten (maandag)
groep 6 juffr. van As en juffr. Kortleve (donderdag en vrijdag)
groep 7 meester Boer en juffr. de Vries (vrijdag)
groep 8 meester Gouman
ICT-beheer meester Boer en juffr. de Vries
IB-er juffr. v.d. Berg en  juffr. de Waal
Ondersteuningsgroep    juffr. Luijten (dinsdag en donderdag)
Plusgroep juffr. v.d. Berg (woensdagmorgen)
Muziekonderwijs     meester Vogel (vakleerkracht op maandag)
Extra hulp juffr. v.d. Berg en juffr. de Waal