jaarverslag

Jaarverslag MR 2019-2020

Graag willen wij als medezeggenschapsraad (MR), u op de hoogte houden van wat we dit jaar hebben gedaan. Wij zijn deze jaargang twee keer als MR bij elkaar gekomen en er is twee keer bij elkaar gekomen samen met het bestuur. Normaal gesproken komen we als MR vaker bij elkaar maar door het coronavirus was dit helaas niet mogelijk. Het was een bijzondere en uitdagende jaargang dit jaar, zeker ook voor de leerkrachten hoe ze met de situatie om moesten gaan. Als MR denken wij dat dit goed is ingevuld, ook al beseffen wij ons dat het ook veel heeft gevraagd van de ouders en dat het soms flink aanpoten was. Ja, les geven is een bijzonder vak. We hopen dat het aankomende jaar weer normaal mag zijn. Hieronder volgt een overzicht waar we ons als MR zoal mee bezig houden:
· We hebben samen met het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten om in het bestuur plaats te nemen. En later ook naar kandidaten om op de lijst te zetten om zitting te nemen in de MR het volgende schooljaar.
· We hebben het oudertevredenheidsonderzoek geëvalueerd.
· We hebben het vakantierooster, de begroting en de formatie voor het volgende schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd.
· We hebben het samen gehad over het afscheid van groep 8. Het is jammer dat we niet op de traditionele manier afscheid konden nemen. Maar er is een goed alternatief gevonden in de vorm van een film in plaats van een musical.
· We hebben de verschillende punten die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven besproken en neergelegd bij de directie.
· Evaluatie corona, ouders overwegend positief over de mail en gebruik parro. Intensief voor werkende ouders. Maar aanbod vanuit school is als positief ervaren.

Via deze weg willen we ook afscheid nemen van mevr. de Kloe, we willen haar bedanken voor 6 jaar betrokken, gestructureerde en trouwe dienst als MR lid. Tevens willen we mevr. Bouter van harte welkom heten in de MR als vervanger van mevr. de Kloe.