Welkom in groep 1/2a!

Nieuws uit de groep
Het schooljaar is van start! Met elkaar hopen we er een fijn schooljaar van te maken! Het thema wat de eerste periode centraal staat is 'vriendschap'. We gaan veel spelletjes doen, liedjes zingen, gesprekken voeren en natuurlijk heel veel spelen in de hoeken en buiten. We hebben de klas weer helemaal gezellig gemaakt. Het thema vriendschap willen we combineren met muziek. We zullen veel zingen maar we gaan ook met muziekinstrumenten aan de slag zodat we zelf muziek kunnen maken. Wij hebben veel zin in het nieuwe schooljaar, we hopen de kinderen ook. Als u als ouders vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten. Dit kan natuurlijk altijd bij de binnenkomst of bij het hek maar u mag ons ook altijd mailen of een afspraak met ons maken voor een gesprekje. We hopen op een prettige samenwerking. Denkt u aan de gymschoentjes? Die mogen in de la van de kinderen gestopt worden, zodat we bij regen in het speellokaal kunnen spelen. Ook krijgt u een briefje mee voor de verjaardagcadeautjes voor de vaders en moeders, dan kunnen de kinderen iets voor u knutselen. U mag het natuurlijk ook per mail doorgeven. Alvast bedankt!


Algemene informatie
 • Leerkrachten: Op maandag en dinsdag is juf de Ruit in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf 't Hoen voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:15 open. De deur gaat 10 minuten voor tijd open. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen dan naar binnen. Wilt u gebruik maken van het hek aan de Pr. Willem-Alexanderstraat? Ook willen wij u vragen er voor te zorgen dat u om half negen afscheid genomen hebt, zodat wij kunnen beginnen.
 • Fietsenstalling: De fietsenstalling is bestemd voor die kinderen, die met de fiets naar school komen omdat de afstand te ver is om te lopen. De groep 1 t/m 4 parkeren hun fiets achter het speellokaal. 
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. Groep 1 en 2 gaan alleen bij elkaar op bezoek en bij broertjes en zusjes in hogere groepen. In groep 1 en 2 besteden wij ook aandacht aan de verjaardagen van ouders. 
 • Drinken en schoolfruit: Iedere morgen worden de kinderen in de pauze in de gelegenheid gesteld hun melk/limonade te drinken. Daarnaast neemt uw kind op dinsdag en donderdag verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • OGO: In de groepen 1 en 2 wordt onderwijs gegeven dat gericht is op de ontwikkeling van kinderen (OGO). Dat betekent dat gezocht wordt naar situaties die van betekenis zijn voor kinderen. Leren gebeurt spelenderwijs. Er wordt altijd gewerkt vanuit een thema. In deze thema's worden de leergebieden verwerkt. Sociale en emotionele ontwikkeling krijgt in de eerste jaren van de basisschool veel aandacht. In het tweede leerjaar worden ook weer spelenderwijs, activiteiten aangeboden die voorbereiden op lezen, rekenen en schrijven om een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 te krijgen.
 • Leerlijnen: Door middel van een gerichte observatie en een regelmatige toetsing wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd. Voor deze observatie gebruiken we de leerlijnen van Parnassys (leerlingvolgsysteem).
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: Na de herfstvakantie starten wij met de gym op woensdagmorgen. Wij gymmen tot aan de meivakantie. Wilt u ervoor zorgen dat er passende kleren en schoenen in de la van uw kind zitten? Mocht het buiten regenen, spelen wij in het speellokaal. Daarom graag de gymschoenen gedurende het hele jaar op school laten. Het zou fijn zijn als uw kind op woensdagmorgen makkelijke kleren en schoenen aan heeft zodat het zichzelf kan aan- en uitkleden.
 • Speelgoedmiddag: Elke dinsdagmiddag is er speelgoedmiddag in de groepen 1 en 2. De kinderen mogen in de middag speelgoed van thuis meebrengen.
 • Vervoer kleuters: Met de kleuters hebben we regelmatig een uitstapje waarbij we met de auto weggaan. De kinderen hoeven dan niet verplicht in een autozitje, de school is hiervan uitgezonderd. Een gordel is wel verplicht. Wilt u toch dat uw kind in een zitje vervoerd wordt dan moet u een eigen zitje meegeven. 
We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de juffenNieuws uit de groep


Beste ouders,


Ondertussen zijn er een aantal weken verstreken en de kinderen vermaken zich prima in de klas. We werken vooral aan de groepssfeer door veel spelletjes te spelen, boeken te lezen, te zingen en veel buiten en binnen te spelen. Afgelopen donderdag zijn we met beide kleutergroepen naar de speeltuin geweest, wat een mooie dag hebben we gehad! Nu zijn we gestart met het thema muziek, wat een gezellig thema met al die instrumenten. We hebben zelf ook al een aantal instrumenten geknutseld; een trommel, panfluit, toeter etc. Hiermee kunnen we zelf muziek maken. Woensdag 2 oktober gaan we naar de kinderboerderij de Woeste Weide in Sliedrecht i.v.m. dierendag. Vrijdag 4 oktober willen we een rondje dorp doen en kijken bij huisdieren die kinderen thuis hebben. Geef het door aan de juf, dan komen we graag langs. Wat fijn dat er zoveel ouders willen rijden, afgelopen keer naar de speeltuin en ook voor de kinderboerderij is het vervoer geregeld. Bedankt voor deze fijne samenwerking! Bij vragen weet u ons te vinden.

Groetjes de kinderen en juffen van groep 1/2a