Welkom in groep 8!

Huiswerk


Jullie huiswerk probeer ik elke maandag via Parro door te geven. Maar je schrijft het natuurlijk ook in je agenda! En je mag het ook op het blaadje schrijven wat je altijd precies een week van tevoren meekrijgt (of ik moet een andere datum noemen, maar dan zeg ik dat er heel duidelijk bij!!)
 
Algemene informatie
 • Leerkracht: Meester Gouman staat alle dagen voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:20 uur open. De bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur echt kunnen starten. De bel gaat 's middags om 13:00 uur.
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. De jarige mag ook trakteren in de overige groepen.
 • Schoolfruit: Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: Let erop dat je maandagmiddag en dinsdagmorgen je gymspullen bij je hebt.
 • Herbarium: Voor de herfstvakantie inleveren. 
 • BoekbesprekingDe boekbesprekingen wil ik houden van ong. sept - dec. 
 • SpreekbeurtDeze worden gehouden van eind januari tot ong. zomervakantie. Over een onderwerp kunt u al nadenken, nadere informatie volgt. Hiervoor hoeft géén werkstuk gemaakt te worden. 
 • LandenwerkstukOok mag uw zoon/dochter nadenken over een land, waarover hij een werkstuk wil maken. Dit hoeft niet voor de klas verteld te worden. Deze kijk ik na, becijfer en hij/zij krijgt het weer terug. 
 • EHBOVanaf de herfstvakantie wordt er EHBO in de klas gegeven. Ze krijgen praktijkles (verbanden aanleggen, etc) en theorie. Dit moet telkens geleerd worden, omdat over beide onderdelen een examen volgt.  
 • Bezoek middelbare scholenWe hopen in de loop van het jaar ook wat V.O. scholen te bezoeken. U hoort hier nog van. U kunt natuurlijk altijd ook op eigen houtje scholen bezoeken tijdens info-avonden. 
 • Godsdienst: Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas en we zeggen de psalm ook 2x op. 2x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. Verder doen we nog een keer namen en feiten en een keer kerkgeschiedenis.
 • Rekenen: We werken met de methode "Wereld in getallen". Na 3 of 4 weken hebben de kinderen een toets en herhalen we daarna de lesstof die nog niet beheerst wordt. 1x in de week werken de kinderen met het computerprogramma Wereld in getallen en als aanvulling uit "Rekentuin". We werken in de klas op drie niveaus, minimum/basis/plus.
 • Taal: We werken met Taal Actief. Na 2 weken hebben de kinderen een toets. Na de toets krijgen de kinderen les op verrijkings- of herhalingsniveau. 
 • Spelling: Dit jaar komen de moeilijke spellingcategorieën en vooral ook de werkwoorden aan de orde. Iedere 3 weken wordt een nieuw woordpakket aangeleerd. Signaaldictee om te kijken wie nog meer moeten oefenen. Controledictee als afsluiting om te kijken of de woorden nu wel beheerst worden. De kinderen oefenen de woorden met een computerprogramma. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie.
 • Lezen: We werken met de methode Estafette. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek. We oefenen extra met kinderen d.m.v. ralfilezen.  
 • Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip. 3x per week een les. Basis les wordt in 2x gegeven en 1x de computerles.
 • Geschiedenis: We werken met de methode Tijdzaken.
 • Biologie/techniek/EHBO: We werken met de methode Natuurzaken. Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de voorjaarsvakantie.
 • Techniek: Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar.
 • Aardrijkskunde: We werken met de methode de Blauwe planeet. Topografie zit in de methode verwerkt.  
 • Verkeer: We werken met de kranten van Veilig Verkeer Nederland. 3x per jaar praktische lessen op het plein, school op seef. 
 • Sova (sociaal emotioneel leren): We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. Eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van o.a. spelletjes en veel dingen samen doen.
 • Engels: We werken met de methode Stepping Up.  
 • Informatieverwerking: We werken met de methode Blits om te werken aan de studievaardigheden van de kinderen.
 • Muziek/Tekenen/Handvaardigheid: We werken met de methode Eigenwijs. Iedere week muziekles waarvan 1x in de 2 weken door een vakdocent. Iedere week een teken- en handvaardigheidsles waarbij we de methode Uit de kunst als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 4x per jaar gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.
 • Zelfstandig werken: We werken 2x per week met een dagtaak waarbij de kinderen zelf hun lessen moeten plannen en maken.
 • Computer/chromebook: Er zijn 15 chromebooks in de klas. De leerlingen kunnen tijdens de les aan hun eigen niveau/werk werken op deze laptops.
Als ik iets aan jullie (of aan je ouders) te melden heb, dan kun je dat hier lezen. Kijk dus regelmatig even op de website van de school!

We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de meester
 ​​​​​