Nieuwe kleutergroep

06-01-2020
Maandag 6 januari start de nieuwe kleutergroep, groep 1. Deze groep zit in het
lokaal net naast de klapdeuren van de kleuters. In de vorige nieuwsbrief hebben we
u hier al over geïnformeerd. Er was toen nog niet bekend op welke dagen de
leerkrachten gaan werken. Dit is inmiddels bekend: maandag t/m donderdag juf van
de Ruit en op vrijdag juf van Reeuwijk.