Plusgroep

Op donderdagmiddag komt de plusgroep bij elkaar. In de plusgroep zit een aantal leerlingen uit groep 6,7 en 8. Het zijn begaafde leerlingen die op hun eigen niveau onderwijs krijgen in combinatie met een verrijkt onderwijsprogramma voor in de eigen klas. Er worden groepsactiviteiten en individuele activiteiten aangeboden. Er wordt gewerkt aan werkhouding en leerstrategieën, presentatietechnieken en denkstimulering. De leerlingen kunnen aan de slag met bijvoorbeeld filosofie, techniek, vreemde talen en wereldoriëntatie.